Algemene voorwaarden

Sjoerd Terpstra Massagestudio staat ingeschreven bij de KvK onder de naam Sjoerd Terpstra Massages. In de algemene voorwaarden en het privacy statement wordt de naam Sjoerd Terpstra Massages aangehouden.

 

  1. Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen Sjoerd Terpstra Massages en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Sjoerd Terpstra Massages is aanvaard.

 

  1. Inspanningen

Sjoerd Terpstra Massages zal de behandelingen naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal Sjoerd Terpstra Massages zijn cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.

 

  1. Reserveringen en annuleringen

Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven aan Sjoerd Terpstra Massages. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Sjoerd Terpstra Massages de afgesproken behandeling voor 100% aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd bij Sjoerd Terpstra Massages aankomt, mag de behandeling worden ingekort en wijzigt het tarief niet.

 

  1. Prijzen en betalingen

Sjoerd Terpstra Massages vermeldt alle prijzen van de behandelingen op zijn website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

  1. Aansprakelijkheid

Sjoerd Terpstra Massages is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Sjoerd Terpstra Massages is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van behandelingen op een zwangerschap. Sjoerd Terpstra Massages is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 

  1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden binnen 24 uur per mail. Sjoerd Terpstra Massages zal een passende oplossing aanbieden.

 

  1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Sjoerd Terpstra Massages en zijn cliënten is Nederlands recht van toepassing.

 

Sjoerd Terpstra Massages
BTW Nummer: NL0030092238B07
KVK Nummer: 76529576